BEMUTATKOZÁS

A Leonardo Középiskolát 2007-ben alapította Szakma és Érettségi – Esélyegyenlőségért alapítvány.

Az alapítóról
A Szakma és Érettségi - Esélyegyenlőségért Alapítványt az oktatásban és a nemzetközi projektekben dolgozó szakemberek hozták létre a 2006-ban.

Az Alapítvány célja
hogy hozzájáruljon a magyar oktatási és szakképzési rendszer modernizációjához,
hogy képviselje a kompetencia alapú és kooperatív tanulás-tanítási módszerek elterjedését hazánkban.
hogy elősegítse az élethosszig tartó tanulás formáinak gyakorlati kialakítását, az egyénre szabott tanulási módszerek megvalósítását, valamint a speciális képzési igényűek integrált oktatásának széles körű elterjedését.
Az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjai oktatási és gazdasági, pénzügyi szakemberek, többéves vezetői tapasztalattal bírnak a közoktatás, a szakképzés területén. A Kuratórium tagjai közoktatási vezetői szakvizsgával, európai uniós projekt tapasztalatokkal rendelkeznek. Az alkalmazottak között országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzéken szereplő szakértő is található.
A vezetők tapasztalatai kiterjednek a közoktatás és a szakmai képzés legtöbb területére: minőségirányítás, szakiskolai fejlesztési program, nemzetközi projektek, új módszertani eszközök (kooperatív tanulás-tanítás, projekt módszer, e-learning, távoktatás, stb.) ismerete, alkalmazása. Évtizedes tapasztalattal rendelkeznek nem önkormányzati fenntartású iskola létrehozásában, fenntartásában és működtetésében. Az Alapítvány közhasznú, ezért gazdálkodása és működése nyilvános, ellenőrizhető.
Az Alapítvány és a Középiskola világnézetileg semleges, az európai értékeket képviseli, az európai és magyar kulturális és történelmi hagyományokat kívánja ápolni.

Tanárok
Gaál Ferenc Tamásné, matematika, fizika
Paulov Krisztina, informatika
Hoffer István, magyar irodalom
Mészáros Erzsébet, földrajz
Németh Elke, magyar nyelv és irodalom, történelem
Golovanova Beáta, biológia
Szívér Anita, német nyelv
Lajter Katali, Makay Mátyás, angol nyelv
Tamásiné Makay Mariann, történelem, etika

Iskolánk két helyszínen is működik, tanulóink választhatnak melyik a megfelelőbb időpont, és melyik van elérhetőbb távolságra számukra.
1201 Budapest, Vörösmarty utca 128. (kedd-csütörtök)
1114 Budapest, Villányi út 5-7. (hétfő-szerda)
Az elmúlt évezred végén a középiskolák szerepe és képzési rendje megváltozott. Más lett az információhoz jutás módja, az iskola ma már nem a tudás egyetlen forrása. A tömegkommunikáció, a napjainkban már mindenhova eljutó számítástechnika, az internet megváltoztatta az iskola műveltségközvetítő, műveltséghordozó tradicionális funkcióját. Képzési programunk az ismeret megszerzésének elsődleges szerepét, a motivációt, és az ehhez szükséges módszertani eszköztárat állítjuk középpontba. A pedagógusok elsősorban nem, mint a tudás hordozói, hanem mint segítő, problémafelvető, értékelő szakemberek munkálkodnak iskolánkban.
Gimnáziumunkban több lépcsőből álló, rugalmas képzés folyik, ahol az egyes tananyagok, tevékenységformák igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, családi állapotához, a munkaerőpiacon betöltött szerepéhez.
Hagyományos osztály és évfolyamstruktúra keretein belül tanítunk.
Egységes alapú, személyre szóló képzést valósítunk meg, egységes tananyagon, tantárgyi követelményeken belül, a tanulók szándékainak, adottságainak, felkészültségének, munkabírásának megfelelő programokat kínálunk.
Képzési programunk kulcseleme a személyre szabott pedagógia, melynek megvalósulását szolgálják a differenciált programok, a kooperatív technikákra épülő módszerek tantárgyi programokba való beépítése, az eltérő haladási ütem biztosítása.
Iskolánk általános tagozatot hirdet:
A képzés időtartama négy tanévre szól. Az alapképzési / 9-10. évfolyam / időszak során lezárt, a teljes kultúraközvetítő szakaszt végigvivő kerettanterv kompatibilis képzést valósítunk meg. Az alapképzési szakaszban általános viszonylag egységes képzést nyújtunk. Az iskolai életet a gyakorlatias, problémacentrikus megközelítés, a projektek, a differenciált tartalmú, de formájában hasonló tevékenységformák, a közös iskolai tanulás, a gyakorlatorientált munka jellemzi.
A 11-12. évfolyamon a képzésben megjelennek a választott életpályához szükséges tantervi modulok, az önálló tanulás, a specializációk, a célorientált programok. Ez a szakasz a gimnáziumi érettségire, illetve a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra készíti fel a diákot. A szakasz teljes, lezárt képzést nyújt, amely érettségi vizsgával zárul.
A 11-12. évfolyamon önálló, a középszintű érettségi vizsgára, a felvételire felkészítő kurzusokat indítunk. Célunk, hogy diákjainknak ne kelljen iskolán kívül különórákra, felvételi előkészítőkre, más érdeklődési körüket érintő tárgyakra járniuk.
Szeretnénk, ha mindezeket gimnáziumunk keretein belül az iskolai munka részeként végeznék. Angol, német nyelvoktatást hirdetünk, melynek oktatása ismeretszinthez és haladási ütemhez igazított sávos rendszerben történik. Az idegen nyelv elsajátítása speciális módszerekkel történik, személyre szabottan, auditív megközelítéssel.
Speciális feladataink szerves része a komplex személyiségfejlesztés, tanulási technika, időgazdálkodás, amely órarendbe beépített formában az önismereti és kommunikációs foglalkozásokon belül, a tanév első hetében, tréning formájában történik.


VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ KÉPZÉST ÉS JELENTKEZZEN MOST!

JELENTKEZEM
 

Kapcsolat

SZÉKHELY
1201 Budapest, Vörösmarty utca 128.
TELEPHELY
1114 Budapest, Villányi út 5-7.
+36 30 904 9012
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…